RPH

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 2 - Tema Sihat dan Cerdas

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata pelajaran:           Bahasa Melayu
Kelas:                          Tahun 2 Pintar
Tarikh:                         28 Mac 2012
Masa:                          10.30-11.30 pagi ( 60 minit )
Bilangan murid:           25 orang
Bidang pembelajaran: Sihat dan Cerdas
Objektif:                      ~Menaakul gambar dan berbual dengan bertatasusila
                                    ~Memahami cara mencuci tangan dan keperluan mencuci tangan
Hasil Pembelajaran :   Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:
                                    A   Menguasai isi kandungan
                                      ~ Berbual tentang 7cara mencuci tangan berpandukan gambar   
                                      ~Simulasi mencuci tangan dengan betul    
                                    B    Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir
                                      ~ Menyatakan keperluan mencuci tangan
                                    C    Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
                                      ~ Melibatkan diri secara aktif dalam perbincangan dan perbualan
                                      ~ Menyedari kepentingan menjaga kebersihan
Konsep/prinsip/teori:
                                    Tangan
                                    a. perlu dijaga kebersihannya
                                    b. tempat bakteria suka membiak
                                    c. anggota tubuh yang penting
                                    d. mudah kotor
Bahan,peralatan dan bahan sumber:
                                    komputer riba
                                    LCD
                                    Skrin putih
                                    Lembaran kerja
Langkah berjaga-jaga:
Pembaziran air dan sabun ketika mencuci tangan

Pengetahuan sedia ada:
~Murid-murid pernah melihat gambar/ poster 7 cara mencuci tangan di kantin .
~Murid juga mempunyai miskonsepsi bahawa  kuman boleh membiak di telapak tangan

      Fasa


    Isi Kandungan                                  
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
      Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Permulaan/ Mencungkil idea
( 5 minit )

Keperluan mencuci tangan

Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada murid Berbual tentang keperluan dan waktu yang perlu untuk mencuci tangan.


Murid memberi respons.Strategi/Teknik
Penyoalan seluruh kelas menggunakan   gambar bakteria pada  tangan yang kotor daripada komputer riba.

Menstruktur/ menstruktur semula

( 30 minit )Cara-cara mencuci tangan dengan betul.


Guru menayangkan slaid 7 cara mencuci tangan sambil memberi penerangan secara simulasi.


Minta murid membuat simulasi mencuci tangan secara kumpulan dan individu di depan kelas.

Debriefing
Taksir kefahaman murid secara simulasi- Murid yang telah menguasai maju ke fasa seterusnya, manakala yang tidak, di kumpulkan dan diberi penerangan .

Murid  menaakul gambar sambil mendengar penerangan guru.Murid melakukan cara mencuci tangan berpandukan arahan yang telah dipelajari.Aktiviti Pemulihan:
Murid diberi penerangan semula.

Strategi/Teknik
Penerangan

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif

Sumber pengajaran:
Gambar daripada
Komputer ri


Lampiran 1
NAMA:____________________________
TAHUN 2:_________________________

Lengkapkan ayat berpandukan gambar
                                 
 Basahkan tangan dengan __________dan_____________.

                                 
Gosok _________________ tangan dengan ___________.

                               
Gosok __________________________________.

                               
Gosok __________________ pada telapak tangan.

                               
Gosok ____________________ tangan dengan jari.